ASENNUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

PDF-tiedostoValmistautumisohje_2008_10.pdf (872 kB)
LUE OHJEET TÄSTÄ

Asennus

 

Selluvilla on puhallusvillaa, joka asennetaan eristettävään tilaan koneellisesti puhaltaen. Asennuskalusto ja eristemateriaali tulevat työkohteeseen kuorma-autolla, josta eriste puhalletaan eristettävään kohteeseen puhallusletkua pitkin.


Vapaassa puhalluksessa esim. vaakasuoraan yläpohjaan, kattoristikoiden väliin. Selluvillan kuutiotiheys on keskimäärin 30 kilogrammaa. Tällöin tilattuun eristysvahvuuteen puhalletaan tyyppihyväksynnän mukaisesti 20% painumisvaraa.


Selluvilla asennettuna ontelopuhallustekniikalla vesikaton suuntaiseen eristeonteloon, tällöin eristeen kuutiotiheys on 45-55 kg. Eristeen kuutiotiheyttä kasvattamalla kompensoidaan eristeen mahdollinen painuma. Onteloasennuksessa eriste on painumaton. Onteloasennuksessa eristeen lopullinen vahvuus määräytyy ontelorakenteen paksuudella.

YHTEYSTIEDOT

Arctia Pine Oy
PL 66
99601 Sodankylä
040 76 24 858
arctiapine@pp.inet.fi