Seinät

 

- Eristettävien seinien vierustoilla on oltava vapaata työskentelytilaa vähintään 1,5-2 metriä.
- Seinän runkotolppien jako suositus on KK 600. Mikäli käytetään ristikoolausta , olisi suotavaa , että vaakakoolaus olisi ulkopinnassa.
- Jos ikkunat on asennettu ennen eristystyötä, on ne suojattava esimerkiksi muovikalvolla.
- Jos ikkunoita ei ole asennettu, ikkuna-aukot peitetään ulkopuolelta esimerkiksi muovikalvolla, jottei mahdollinen sadevesi pääse valumaan seinälle.
- Eristystyön jälkeen eristeen annetaan kuivua noin viikon ajan ennen ilmansulun ja sisäverhouksen asennusta. Kuivausaika riippuu lämmityksestä ja tuuletuksesta.

- Mikäli käytetään ilmansulkuna paperia, riittää kun villan pinta on kuiva.